Więcej o chorobach układu oddechowego u dzieci

1. Zapalenie oskrzeli u dzieci

Zapalenie oskrzeli u dzieci – podstawowe informacje

Zapalenie oskrzeli to bardzo częsta choroba układu oddechowego u dzieci. Przyczyną jej powstawania są w 90% infekcje wirusowe spowodowane  przez wirusy takie jak: RSV, rhinovirusy, wirusy paragrypy, adenowirusy. Zapalenie oskrzeli to bardzo częsta choroba układu oddechowego u dzieci. Przyczyną jej powstawania są w 90% infekcje wirusowe spowodowane  przez wirusy takie jak: RSV, rhinovirusy, wirusy paragrypy, adenowirusy.

Zakażenia wirusowe, poprzez  stan zapalny i uszkodzenie nabłonka oddechowego, predysponują do wtórnego rozwoju zakażenia bakteryjnego.

U dzieci zapalenie oskrzeli z reguły przebiega w sposób ostry.

Początkowo zapalenie oskrzeli  wygląda jak typowa infekcja . Na tym etapie dzieci najczęściej skarżą się na bolące gardło, katar, a także ból głowy i mięśni. Często towarzyszy im lekki stan podgorączkowy. Następnie pojawia się męczący i uporczywy kaszel, osłabienie dziecka oraz gorączka.

Zapalenie oskrzeli u dzieci – diagnoza

W badaniu fizykalnym przez lekarza można stwierdzić objawy osłuchowe, takie jak furczenia czy świsty. Przy podejrzeniu zapalenia oskrzeli zwykle nie ma potrzeby wykonywania badań dodatkowych z krwi ani RTG klatki piersiowej. 

Zapalenie oskrzeli u dzieci – leczenie i postępowanie

Stosuje się leczenie objawowe.  Dziecko w trakcie zapalenia oskrzeli powinno przebywać w umiarkowanie ogrzanym, stale lub często wietrzonym pomieszczeniu.

Z powodu oddychania nieco chłodniejszym powietrzem zmniejsza się obrzęk błon śluzowych dróg oddechowych oraz nasilenie kaszlu. Wskazane jest obfite nawadnianie, oczyszczanie nosa, inhalacje z soli fizjologicznej

Zastosowanie antybiotyków jest zbędne, a nawet często szkodliwe.

Wskazaniem do pilnej konsultacji lekarskiej w zapalenie oskrzeli są takie objawy jak duszność
(przyspieszony oddech, używanie dodatkowych mięśni oddechowych, spadek SpO2 – saturacji poniżej 92 %) 

Wtedy leczenie domowe (ambulatoryjne) może być niewystarczające i dziecko wymaga hospitalizacji.

Jeśli kaszel nie ustępuje przez  4 tygodnie i dłużej  i utrzymują się zmiany osłuchowe to znaczy ze  zapalnie oskrzeli mogło przejść w przewlekle bakteryjne zapalenie oskrzeli PBZO. W takim przypadku należy zastosować antybiotykoterapię co najmniej przez 2 tygodnie. 

Powtarzające się infekcje dróg oddechowych, świszczący oddech, nawracający lub przewlekły kaszel, duszność są objawami, które powinny skłonić do wizyty w gabinecie pulmonologicznym dla dzieci.

Konsultacje lekarskie

2. Astma dziecięca (wczesnodziecięca)

Rozpoznawanie i leczenie astmy u dzieci do 5 roku życia

Ze względu na ograniczone metody diagnostyczne oraz odmienny przebieg kliniczny astma wczesnodziecięca stanowi odrębny, trudny problem w praktyce klinicznej.


Przebieg kliniczny astmy u dzieci poniżej 5 roku życia jest inny niż u dorosłych. Różnice te spowodowane są odmienną budową anatomiczną dróg oddechowych oraz niedojrzałością układu immunologicznego. Sprzyja to częstemu rozwojowi obturacji dróg oddechowych. To powoduje, że jednym z najczęstszych objawów astmy u małych dzieci są nawracające epizody obturacyjnego zapalenia oskrzeli w przebiegu zakażeń wirusowych dróg oddechowych. W tej grupie wiekowej oprócz typowych dla obturacji zjawisk osłuchowych czyli świstów, mogą wystąpić furczenia, spowodowane hipersekrecją gruczołów śluzowych.

Ponieważ udowodniono, że astma u dzieci predysponuje do rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) w starszym wieku dlatego tak istotne jest wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie każdego zaostrzenia choroby.

Astma u dzieci – diagnoza

Astmę wczesnodziecięcą  rozpoznajemy na podstawie objawów klinicznych skurczu (obturacji) oskrzeli, takich jak: świszczący oddech, kaszel i duszność, klinicznie potwierdzonej odwracalności obturacji i poprawie po stosowaniu glikokortykosteroidów wziewnych .

Drugi z warunków rozpoznania to wykluczenie innych niż astma przyczyn wyżej wymienionych objawów klinicznych (diagnostyka obrazowa - RTG klatki piersiowej,  ECHO  serca, wykluczenie schorzeń laryngologicznych, niedoborów odporności, mukowiscydozy czy dyskinezy rzęsek itp.)  

Astma dziecięca – leczenie i postępowanie

Leczenie astmy wczesnodziecięcej jest terapią stopniowaną o zakresie intensywności pozwalającym na uzyskanie kontroli przebiegu choroby, zaś podstawową formę leczenia stanowi terapia inhalacyjna. Ważna  rolę w zapobieganiu zaostrzeniom astmy. odgrywają szczepienia  przeciwko chorobom powodującym infekcje układu oddechowego. 

Konsultacje lekarskie

3. Zapalenie płuc u dzieci

Zapalenie płuc u dzieci  – podstawowe informacje

Zapalenie płuc (pneumonia) u dzieci to infekcja , w której stan zapalny obejmuje   miąższ płuc (pęcherzyki płucne ) oraz  przestrzeń  środmiąższową  płuc.  

Objawy zapalenia płuc u dziecka to zwykle: kaszel, który może być suchy lub mokry, gorączka ,trudności w oddychaniu ( duszność , przyspieszony oddech) , niekiedy ból w klatce piersiowej, osłabienie, niepokój u niemowląt. 

Przyczyną zapalenia płuc są drobnoustroje takie jak: bakterie, wirusy i rzadziej grzyby. Najczęściej u dzieci  są to pneumokoki, Haemophilus influenzae,  bakterie atypowe Mycoplazma pneumonie i Chlamydophila pneumonie, Legionella pneumoniae.   Z wirusów RSV, wirus grypy, Covid 19, adenowirusy.  

Diagnozowanie zapalenia płuc u dzieci opiera się na ocenie objawów klinicznych, badaniu fizykalnym oraz  badaniach dodatkowych  - laboratoryjnych, mikrobiologicznych  i obrazowych (RTG, USG) 

Zapalenie płuc u dziecka  – leczenie i postępowanie

W zależności od przyczyny, leczenie może obejmować antybiotyki (w przypadku zakażenia bakteryjnego) lub leczenie objawowe lub leki przeciwwirusowe  (w przypadku zakażenia wirusowego). Dziecko może odczuwać dyskomfort związany z gorączką i bólem. Stosowanie leków przeciwgorączkowych, takich jak paracetamol lub ibuprofen, może pomóc w złagodzeniu tych objawów.

Dziecko powinno odpoczywać i unikać nadmiernego wysiłku fizycznego, aby organizm mógł skupić się na zwalczaniu infekcji. Ważne jest, aby zadbać o odpowiednie nawodnienie dziecka, zwłaszcza jeśli występuje gorączka. Dbanie o picie może pomóc w utrzymaniu równowagi płynów i uniknięciu odwodnienia.

W przypadkach ciężkich zapaleń płuc  może być konieczna hospitalizacja, zwłaszcza u małych dzieci.

W przebiegu zaplenia płuc może dojść  do powikłań takich jak – wysięk płyn ) w opłucnej, ropniak opłucnej czy ropień płuc , wtedy w leczeniu stosuje się też zabiegi chirurgiczne. Ważne jest monitorowanie stanu zdrowia dziecka i w razie nasilenia się objawów natychmiastowe skonsultowanie się z lekarzem.

Pomiar saturacji  za pomocą pulsoksymetru może pomóc w monitorowaniu stanu dziecka. W przypadku zapalenia płuc, obniżenie saturacji  może być jednym z objawów. Przy SpO2 poniżej 90% konieczne jest leczenie tlenem. 

Zapalenie płuc u dzieci  – zapobieganie

Uodpornienie przez szczepienia przeciwko niektórym bakteriom, takim jak pneumokoki  Haemophilus influenzae, i wirusom – grypa , Covid 19  może pomóc w zapobieganiu niektórym przypadkom zapalenia płuc. Unikanie kontaktu z osobami chorymi na infekcje dróg oddechowych też jest sposobem zapobiegania  chorobie.  Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji, ważne jest utrzymywanie higieny, takie jak częste mycie  i  dezynfekowanie rąk .

Pamiętaj, że każde dziecko jest inne, dlatego leczenie i postępowanie mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb i charakterystyki klinicznej danego przypadku. W przypadku podejrzenia zapalenia płuc u dziecka zawsze ważne jest skonsultowanie się z lekarzem, który dokładnie oceni sytuację i zaleci odpowiednie leczenie.

Zapraszam na konsultacje w moim gabinecie pulmonologicznym we Wrocławiu.

Lekarz Beata Kędracka

specjalista pediatra

specjalista chorób płuc dzieci (pulmonolog dziecięcy)

Moje doświadczenie
Konsultacje lekarskie